Monday, September 18, 2017

九張機, 九张机, 叶炫清, 葉炫清, Popular Chinese drama,雙世寵妃, 双世宠妃, The Eternal Love, 歌詞, lyrics, Pinyin, 拼音,ピンイン, theme song

九張機】 九张机  Jiu Zhang Ji
  葉炫清   叶炫清 
  雙世寵妃  双世宠妃
     

Music Video with translations:
https://www.youtube.com/watch?v=TpLYdPKu2qQ九張機
九张机
葉炫清
#叶炫清
#雙世寵妃
双世宠妃
The Eternal Love

It is used as the theme song of the popular Chinese drama 
《双世宠妃》(The Eternal Love)


If you are interested in the Pinyin of  【九張機】
which is used as the theme song of the popular Chinese drama 
《双世宠妃》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/popular-chinese-drama-eternal-love.html


If you are interested in the translated English meanings of  【九張機】
which is used as the theme song of the popular Chinese drama 
《双世宠妃》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/popular-chinese-drama-eternal-love_18.html


If you are interested in the translated Japanese meanings of  【九張機】
which is used as the theme song of the popular Chinese drama 
《双世宠妃》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/popular-chinese-drama-eternal-love_77.html


If you are interested in the Pinyin of  【生死相隨】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/08/popular-chinese-drama-kings-woman.html


If you are interested in the translated English meanings of  【生死相隨】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/08/kings-woman-interlude-song-popular.html


If you are interested in the translated Japanese meanings of  【生死相隨】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/08/kings-woman-lyrics-japanese.html


If you are interested in the translated English meanings of  【注定】
which is used as the interlude song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/kings-woman-interlude-song-popular.html


If you are interested in the translated Japanese meanings of  【注定】
which is used as the interlude song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/kings-woman-lyrics-japanese.html
If you are interested in the Pinyin of  【情未央】
which is used as the interlude song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/popular-chinese-drama-kings-woman_3.html


If you are interested in the translated English meanings of  【情未央】
which is used as the interlude song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/kings-woman-interlude-song-popular_3.html


If you are interested in the translated Japanese meanings of  【情未央】
which is used as the interlude song of the popular Chinese drama 
《秦時麗人明月心》(The King's Woman) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/09/kings-woman-lyrics-japanese_3.html


If you are interested in the Pinyin of  【望】
which is used as the opening song of the popular Chinese drama 
《特工皇妃楚喬傳》(Princess Agents) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/popular-chinese-drama-princess-agents.html


If you are interested in the translated English meanings of 【望】
which is used as the opening song of the popular Chinese drama 
《特工皇妃楚喬傳》(Princess Agents) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/princess-agents-opening-song-popular.html


If you are interested in the Pinyin of  【心之焰】
which is used as the ending song of the popular Chinese drama 
《特工皇妃楚喬傳》(Princess Agents) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/popular-chinese-drama-agent-princess.html


If you are interested in the translated English meanings of  【心之焰】
which is used as the ending song of the popular Chinese drama 
《特工皇妃楚喬傳》(Princess Agents) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/popular-chinese-drama-agent-princess_7.html


If you are interested in the Pinyin of  【星月】
which is used as the interlude song of the popular Chinese drama 
《特工皇妃楚喬傳》(Princess Agents) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/popular-chinese-drama-princess-agents_54.html


If you are interested in the translated English meanings of  【星月】
which is used as one of the interlude songs of the popular Chinese drama 
《特工皇妃楚喬傳》(Princess Agents) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/yisa-yu-princess-agents-interlude-song.html


If you are interested in the Pinyin of  【涼涼】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《三生三世十里桃花》(Eternal Love) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/03/three-lives-three-worlds-ten-miles-of_7.html


If you are interested in the translated English meanings of  【涼涼】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《三生三世十里桃花》(Eternal Love) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/03/lyricsenglish-meanings.html


If you are interested in the Pinyin of  【星辰】
which is used as the opening theme song of the popular Chinese drama 
《擇天記》(Fighter of the Destiny) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/05/jason-zhang-lyrics-fighter-of-destiny.html


If you are interested in the translated English meanings of  【星辰】
which is used as the opening theme song of the popular Chinese drama 
《擇天記》(Fighter of the Destiny) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/05/popular-chinese-drama-fighter-of.html


If you are interested in the Pinyin of  【桃花諾】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《上古情歌》(A Life Time Love) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/commitment-of-peach-blossom-life-time.html


If you are interested in the translated English meanings of  【桃花諾】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《上古情歌》( A Life Time Love) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/06/popular-chinese-drama-life-time-love.html


If you are interested in the Pinyin of  【传世之爱】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《独步天下》(Rule the World) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/11/angela-chang-popular-chinese-drama-rule.html


If you are interested in the translated English meanings of  【传世之爱】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《独步天下》(Rule the World) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/11/angela-chang-popular-chinese-drama-rule_17.html


If you are interested in the translated Japanese meanings of  【传世之爱】
which is used as the ending theme song of the popular Chinese drama 
《独步天下》(Rule the World) please check the following:
http://funfunsharetime.blogspot.jp/2017/11/angela-chang-popular-chinese-drama-rule_71.html【Pinyin ピンイン 拼音】

光阴如梭 一梭才去一梭痴
情丝百转 丝丝缠乱犹不知
织一段 锦绣纹饰 并连理双枝
难寄托 这相思
兜兜转转 朝花夕拾却已迟
寻寻觅觅 醉生梦死又一世

guāng yīn rú suō      yī suō cái qù yī suō chī
qíng sī bǎi zhuǎn     sī sī chán luàn yóu bù zhī
zhī yī duàn jǐn xiù wén shì     bìng lián lǐ shuāng zhī
nán jì tuō zhè xiāng sī
dōu dou zhuǎn zhuǎn     cháo huā xī shí què yǐ chí
xún xún mì mì     zuì shēng mèng sǐ yòu yī shì


还记得 前生盟誓 欲言竟无词
恨对面 不相识
我愿化作 望断天涯 那一方青石
篆刻心头 是你的名字
轮回彩蝶 化茧自缚 织就春蚕丝
剪不断 共缠绵 生生世世

hái jì dé    qián shēng méng shì    yù yán jìng wú cí
hèn duì miàn      bù xiāng shí
wǒ yuàn huà zuò        wàng duàn tiān yá         nà yī fāng qīng shí
zhuàn kè xīn tóu       shì nǐ de míng zì
lún huí cǎi dié       huà jiǎn zì fù        zhī jiù chūn cán sī
jiǎn bù duàn       gòng chán mián       shēng shēng shì shì


兜兜转转 朝花夕拾却已迟
寻寻觅觅 醉生梦死又一世
还记得 前生盟誓 欲言竟无词
恨对面 不相识

dōu dou zhuǎn zhuǎn      cháo huā xī shí què yǐ chí
xún xún mì mì       zuì shēng mèng sǐ yòu yī shì
hái jì dé       qián shēng méng shì       yù yán jìng wú cí
hèn duì miàn           bù xiāng shí我愿化作 望断天涯 那一方青石
篆刻心头 是你的名字
轮回彩蝶 化茧自缚 织就春蚕丝
剪不断 共缠绵 生生世世

wǒ yuàn huà zuò    wàng duàn tiān yá     nà yī fāng qīng shí
zhuàn kè xīn tóu     shì nǐ de míng zì
lún huí cǎi dié        huà jiǎn zì fù       zhī jiù chūn cán sī
jiǎn bù duàn     gòng chán mián      shēng shēng shì shì我愿化作 望断天涯 那一方青石
篆刻心头 是你的名字
轮回彩蝶 化茧自缚 织就春蚕丝
剪不断 共缠绵 生生世世
剪不断 共缠绵 生生世世

wǒ yuàn huà zuò       wàng duàn tiān yá       nà yī fāng qīng shí
zhuàn kè xīn tóu        shì nǐ de míng zì
lún huí cǎi dié         huà jiǎn zì fù        zhī jiù chūn cán sī
jiǎn bù duàn       gòng chán mián    shēng shēng shì shì
jiǎn bù duàn       gòng chán mián    shēng shēng shì shì

==================================================
Thanks for reading~


If you are interested in the Pinyin of some other Chinese songs, please check the folder 'Recommended Chinese songs with Pinyin'

No comments:

Post a Comment